Vitraži  prikazani u ovoj virtuelnoj galeriji izradjeni su u periodu od 1999. godine do danas. Pravljeni su za rezidencijalne potrebe ili poslovni prostor. Motivi i dizajn vitraža su ili u potpunosti predlozi našeg Ateljea koji su realizovani u saglasnosti sa klijentom, ili su predlozi i želje klijenata razradjeni u crtež a kasnije u dizajn za vitraž. Vitraž  je deo enterijera i eksterijera i treba da bude u skladu sa prostorom u kome se nalazi i da mu da dodatnu dimenziju.